Asbabunnuzul Al-Maun ayat 4

Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Tharif bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang munafik yang jika berada di tengah-tengah kaum muslimin mereka memamer-mamerkan solat mereka, tetapi jika tidak ada kaum muslimin maka mereka langsung menghentikan shalatnya. Orang-orang tersebut juga tidak mau memberi pinjaman pada kaum muslimin.
Surah  - Ayat